Om de kallar dig till avguderi

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

al-Muhâdharah ad-Difâ´iyyah, sid. 12

Om stackare som känner överdrivet mycket för rättfärdiga människor försöker få dig att dyrka dem tillsammans eller utom Allâh genom att åkalla dem, be dem om bistånd, hjälp, lösning på problem, återhämtning och medling eller innovativt närma dig Allâh via dem, ska du skynda till nedanstående bevis som stänger dörren till avguderi och överdriven inställning till rättfärdiga människor. Förmedla dem väl och försök att få dessa människor till sanningen. Behandla dem som en duktig läkare genom att klargöra Allâhs unika rätt som ingen skapelse har andel i. Klargör sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de rättfärdigas rättigheter. Bland annat sade Allâh (´azza wa djall):

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!”1

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett gott och rättskaffens liv och att inte göra någon delaktig av den dyrkan som han ägnar sin Herre!”2

قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

”Säg: ”Min bön och mitt offer, mitt liv och min död tillhör Allâh, skapelsernas Herre.”3

Även profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om du skall fråga, så fråga Allâh. Om du skall be om hjälp, så be Allâh om hjälp.”4

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår angelägenhet, får den avvisad.”5

172:18

218:110

36:162

4Ahmad (1/307) och at-Tirmidhî (2516) som sade: ”Hadîthen är god och autentisk.”

5Muslim (1718).