Om Davids söner överger Herrens lag

Psaltaren 89:28

28Han skall vara min förstfödde,

den högste bland jordens kungar.

29För evigt skall jag visa honom nåd,

mitt förbund med honom skall stå fast.

30Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,

hans tron så länge himlen är till.

31Om hans söner överger min lag

och inte följer mina bud,

32om de kränker mina stadgar

och inte gör vad jag befallt,

33då skall jag straffa deras synd med ris,

deras brott med hårda slag.