Om avgudadyrkare söker skydd hos dig

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 329

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ

Om någon bland avgudadyrkarna söker skydd hos dig, ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord; för honom sedan till en plats där han är i trygghet. De är nämligen människor som inte vet.”1

Det vill säga om de ber dig om skydd mot skadligheter så att de kan höra Allâhs tal och se islam.

فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ

… ge honom då ditt beskydd, så att han får höra Allâhs ord…”

Om de konverterar till islam är det bara bra. Gör de inte det ska ni se till att de hamnar på en plats där de känner sig trygga. Ty otrogna vet inte. Måhända är de otrogna på grund av okunnighet varpå de konverterar till islam när de väl förlorar sin okunskap. Således befallde Allâh Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund att ge skydd till den som vill höra Allâhs tal.

Här har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah ett konkret bevis för att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal. Ty Han (ta´âlâ) har uttalat Qur’ânen och tillskrivit den Sig i form av en egenskap. Samtidigt avvisar versen Mu´tazilah och deras efterapare som hävdar att Qur’ânen är skapad. Hur många bevis avvisar inte den teorin!

19:6