Om ´Arafah-dagen infaller olika dagar

Fråga: I Libyen kommer ´Arafah-dagen att vara på onsdag, en dag innan er. Hur skall vi fasta?

Svar: Poängen i denna ´Îd och i denna vallfärd ligger i detta lands datum. Hela världens människor rättar sig efter det här landet; de två heliga moskéernas och monoteismens land. Muslimerna är enade om det.

Mytomanerna och Ahl-ul-Bid´a, inklusive Râfidhah, har inga invändningar. Dessa människor har hittat på en dag för att motsätta sig. De säger att vallfärden är på onsdag och att ´Îd är på torsdag.

Jag anser inte att det är obligatoriskt att lyda ledaren i denna uppenbara synd som är till för att motsätta sig alla muslimer. Se dock till att inte konfrontera dem. Det kommer bara att skada. Detta är mellan honom och Allâh (´azza wa djall). Var övertygad om att de har fel och sköt dig själv.