Om al-Albânî var Murdji’î då var Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad också Murdji’ah

Fråga: Anses den som inte gör Takfîr på den som inte ber utesluta handlingen ur tron så att hans åsikt är överensstämmande med Murdji’ah?

Svar: Nej. Det stämmer inte. Det är många lärda som inte gör Takfîr på den som inte ber. Bland dem finns de som säger att handlingen är en del av tron. Den som har den åsikten anses inte vara Murdji’î. De gör inte Takfîr för att de förstår bevisen på sitt sätt. Det är inte alla som låter bli att göra Takfîr på den som inte ber som är Murdji’ah. Den flesta lärda har ju den åsikten. Utmed detta baseras dagens samtalsämne som anklagar Shaykh al-Albânî (rahimahullâh) för Irdjâ’ för att han inte gör Takfîr. Det är fel. Om det hade varit korrekt skulle alla de tidigare lärda som inte gör Takfîr på den som inte ber också vara Murdji’ah, vilket är omöjligt1.