Om al-Albânî hade upplevt ISIS

Fråga: Ni har blivit frågade om organiserat kall och organiserade grupper. Jag har hört hur ni innan har talat om grupper och att varje grupp handlar inom sitt område. Men senast hörde jag er fördöma partiväsen och eventuellt då organisationer. Hur skall vi förstå allt detta?

Svar: Det är inte motsägelsefullt. Vi sitter just nu i en organiserad samling. Vi är organiserade samtidigt som vi fördömer organisationer. Organisationerna som vi fördömer är de som människorna dras till för att utropa en islamisk stat över en natt. Dessa organisationer är i sig baserade på organisationer som är kända bland muslimerna. Det rör sig om hemliga organisationer, materiella förberedelser, bildning av stater inuti andra länder, bildning av småstater inuti andra länder och så vidare. Det är dessa organisationer som många sekteriska människor sluter sig till som vi fördömer.

Vad beträffar organisationer som undervisar, råder, påbjuder det goda, förbjuder det onda och annat som islam föreskriver, så fördömer vi inte dem.

Sammanfattningsvis fördömer jag organisationer som medför partiväsen, men inte organisationer som inte medför partiväsen som splittrar samfundet till grupper och sekter. Ingen kan fördöma en organisation som lär människorna sann islam. Förmodligen ser du att det inte finns någon motsägelse i det som jag sagt förr.

Fråga: Såvitt jag vet har dessa grupper partiväsen.

Svar: Jag har inte talat om en speciell grupp och huruvida den är föreskriven eller inte. Jag säger att varje grupp som har partiväsen och förening som medför att trohetslöftet lovas dess ledare och dylikt orsakar bara muslimernas splittring ytterligare.