Om Abûl-Hasan al-Ash´arî blev frågad huruvida Allâh har två händer

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 70-71

Sedan inledde Abûl-Hasan al-Ash´arî ett kapitel om Allâhs ansikte, ögon, syn och händer, nämnde relaterade verser och avvisade tolkarna så ingående, att det inte finns plats att citera allting här. Exempelvis sade han:

”Om vi blir frågade huruvida Allâh har två händer, svarar vi ja och säger att det är bevisat i Hans (ta´âlâ) ord:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Allâhs hand är över deras händer.”1

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam, strök hans rygg med Sin högra hand och tog ut hans avkomma ur honom.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Allâh skapade Âdam med Sin hand, Han skapade Edens lustgård med Sin hand, Han skrev Tora med Sin hand och Han planterade trädet Tûba med Sin hand.”

Det är varken möjligt enligt arabiskan eller överensstämmande med första personens tilltal att säga att man har gjort något med sin hand och syfta på sin gåva. Om det är så att Allâh tilltalade araberna på deras språk och sådant som bruksenligt är begripligt enligt dess språk och rimligt enligt dess tilltal, och att det språkenligt är omöjligt att säga att man har gjort något med sin hand och syfta på sin gåva, är det också omöjligt att det är gåva som åsyftas i Hans (ta´âlâ) ord:

مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina två händer?”

Han talade ingående för att fastställa sakfrågan och annat.

148:10

238:75

3Abû Dâwûd (4703), at-Tirmidhî (3075) och Ahmad (1/44-45). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (4703).