Om Abû Mutî´ al-Balkhî och hans återberättelse aldrig hade existerat

Fråga: Angående Abû Mutî´ al-Balkhî som återberättade Abû Hanîfahs uttalande i ”al-Fiqh al-Akbar”:

”Den som nekar att Allâh är ovanför himlen har hädat.”

Den här rapporteringen kommer på tal i ”Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”. Du nämner inte Abû Mutî´ al-Balkhîs tillstånd.

Svar: Hans tillstånd inom Hadîth är uselt.

Fråga: Hur kan vi då acceptera hans återberättelse från Abû Hanîfah om hans tillstånd är uselt inom Hadîth?

al-Albânî: Vem sade att du behöver acceptera hans återberättelse?

Frågeställare: Jag vill veta om hans återberättelse är usel…

al-Albânî: Du har inte svarat mig.

Frågeställare: Vad var frågan?

al-Albânî: Skall jag upprepa frågan?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Går det att göra så?

Frågeställare: Jag frågar inte för mig själv. Jag frågar åt en annan person.

al-Albânî: Jag vet. Därför rådde jag dig att hålla dig borta från ondskan. Vad vill du med denne Saqqâf? Han hamnar under Allâhs (ta´âlâ) ord:

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

”… mot det onda som den förrädiske frestaren viskar i människornas hjärtan, genom djinnerna och människorna.”1

Om vi skulle säga att denne al-Balkhî och hans återberättelse aldrig har existerat – kommer vi att förlora något?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Då så. Varför faller du för den här personens viskningar då? Han vill bara vilseleda människorna med obetydliga saker. Om en person hädar Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

”Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år.”3

Bevisen med denna innebörd är mångfaldiga. Alla muslimer måste tro på denna innebörd. Tyvärr har det kommit in filosofi bland muslimerna. Till denna filosofi hör att trosläran inte kan antas om den inte är definitiv sett till dess bekräftelse och bevisning. Dock uppfyller Allâhs (´azza wa djall) höghet över tronen dessa två villkor. Det finns mångfaldiga och definitiva texter som bekräftar Allâhs (´azza wa djall) höghet över skapelsen.

Om du ser en människa påstå att hon är muslim och ha kunskap och bekämpar dem som kallar till Qur’ânen och Sunnah (du ser ju hur han vänder dessa definitiva bevis ryggen – deras bekräftelse och bevisning är definitiva – och sysselsätter dig med al-Balkhî) så måste du akta dig för den här människan. Det betyder att du inte vet hur saker och ting går till. Du vet inte hur du skall förhålla dig till den här människan. Har du frågat honom hur han kan förneka dessa definitiva bevisningar och istället sysselsätta oss med al-Balkhîs rapportering och huruvida den är autentisk eller inte? Jag tror inte att du har gjort det. Jag tror att om du hade gjort det så hade du inte behövt lyssna hur han förnekar dessa definitiva bevis och går in på al-Balkhîs värde. Men jag tror inte att du har gått in i det med honom. Visserligen kan jag ursäkta dig därför att du fortfarande är omogen sett till kunskap, men jag kan aldrig ursäkta dig för att du går in i dessa frågor med honom, underkastar dig honom och lyssnar på honom. Det är inte tillåtet.

1114:4-6

220:5

370:4