Olydnad mot makthavarna är värre än makthavarnas synder

Beträffande lydnad till makthavarna om de så skulle vara orättvisa, så skall man visa det då olydnad mot dem slutar mycket värre än vad deras orättvisa medför. Faktum är att synder förlåts och belöningarna dubblas när man har tålamod med deras orättvisor. Allâh har endast låtit dem ta makten över oss på grund av våra osunda handlingar. Som man bäddar får man ligga. Vi är ålagda att lägga ned stor vikt vid att be om förlåtelse och ångra oss och rätta till våra handlingar. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

”Ingen motgång drabbar er som inte är en följd av era egna händers verk; ändå är det mycket som Han förlåter.”1

Om medborgarna vill undkomma den orättvise ledarens orättvisa, skall de se till att själva inte vara orättvisa. Mâlik bin Dînâr sade att det stod i en tidigare, uppenbarad Skrift:

”Jag är Allâh, maktens innehavare. Kungarnas hjärtan är i Min hand. Den som lyder Mig, får dem som en nåd från Mig. Den som är olydig mot Mig, får dem som ett straff från Mig. Sysselsätt er inte med att förtala kungarna. Se istället till att ångra er, så skall Jag låta dem vara med er.”

1 42:30