Olydig och trotsig fru

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh Ighâthat-il-Lahfân (103)

Fråga: Jag har en andra fru som är envis och trotsig. Är det ett giltigt skäl för att jag får slippa vara rättvis mot henne och istället övernatta hos den första frun?

Svar: Hennes rätt faller om hon är olydig. Om hon är olydig och trotsar dig och inte lyder dig, faller hennes rätt till dess att hon återvänder och ångrar sig.