Olydig maka i sovkammaren

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/643)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّوَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och håll er borta från deras nattläger…”1

´Alî bin Abî Talhah berättade att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Det vill säga att han inte lägrar henne, inte ligger på hennes madrass och därtill vänder ryggen åt henne.”

Flera stycken har sagt samma sak. Andra, däribland as-Suddî, adh-Dhahhâk, ´Ikrimah och även Ibn ´Abbâs enligt en utsago, sade:

Han ska inte heller tala till henne eller samtala med henne.”

´Alî bin Abî Talhah berättade också att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

Antingen tar hon åt sig eller också låter han bli att tala med henne utan att utelämna samlag. Det tar mycket hårt på henne.”

Mudjâhid, ash-Sha´bî, Ibrâhîm, Muhammad bin Ka´b, Muqsim och Qatâdah sade:

Han ska inte ligga bredvid henne.”

14:34