Olydig fru har ingen rätt till försörjning och boende

Hustrun som är trotsig har ingen rätt till försörjning eller boende. Om hon trotsar honom, besvärar honom eller angriper honom får han slå henne. Han måste leva med henne som sig bör. Men om det inte går skall de skiljas åt.