Olika vatten i flera flaskor

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/130-131)

De lärde är klart oeniga om olika vatten i flera vattenbehållare:

1 – Ahmad säger att man inte ska bruka vatten överhuvudtaget och att man istället använder sand. En gång sade han att alla behållare ska tömmas så att man verkligen inte har något vatten tillgängligt. Därefter gör man Tayammum.

2 – Abû Hanîfah sade att om rena behållare är fler än orena behållare, chansar man och tvår sig. Om de är lika många eller om orena behållare är fler, chansar man inte. Samma åsikt valde Abû Bakr, Ibn Shâqlâ och an-Nadjdjâd från Hanâbilah.

3 – ash-Shâfi´î och några Mâlikiyyah förespråkade chansning i alla fall.

4 – ´Abdul-Malik bin Mâdjishûn ansåg att man tvår sig ur alla behållare och ber.

5 – Mâlikiyyahs Muhammad bin Maslamah sade att man tvår sig ur en behållare, ber, tvättar bort det som hamnat på en, tvår sig ur en annan behållare och ber.

6 – En annan skara, däribland vår Shaykh [Ibn Taymiyyah], anser att man tvår sig ur vilken behållare man än vill, ty vatten blir inte orent förrän det förändras. Alltså är sakfrågan omöjlig.