Olika typer av skilsmässor i Islam

Skilsmässa innebär att man frigör sig från äktenskapets knutar och denna handling är föreskriven. Grunden till dess föreskrift ligger i Boken, Sunnah och samstämmigheten. Vad gäller Boken, säger Allâh (ta´âlâ):

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

””Skilsmässa får återkallas två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo. Det är inte tillåtet för er att återta något av det ni har gett er hustru om inte båda parterna fruktar att inte kunna iaktta de av Allâh fastställda gränserna. Om ni alltså fruktar att inte kunna iaktta de gränser som Allâh fastställt, kan inget klander riktas mot någon av makarna, om hustrun för att göra sig fri avstår något till mannen. Överträd inte de gränser som Allâh har fastställt –de som överträder de av Allâh fastställda gränser är syndare”.” (2:229)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

””Profet, när någon av er har som avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han iaktta den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid med all noggrannhet. Och frukta Allâh, er Herre.”” (65:1)

Rörande Sunnah, skiljde sig Ibn ´Umar från sin fru medan hon hade sin menstruationsperiod. ´Umar frågade då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om handlingen i fråga och då svarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följande:

””Befall honom att ta tillbaka henne. Därefter skall han vänta med henne till dess att hon åter igen får sin menstruationsperiod, för att därefter åter igen bli ren. Om han då vill ha kvar henne, gör han det, och om han vill skilja sig från henne, får han göra det innan han rör [vid henne]. Detta är vänteperioden Allâh har beordrat att kvinnorna skall skiljas enligt.””

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Det förekommer många andra verser som berör denna fråga. Människorna är enade om att skilsmässa är en tillåten handling. Likaså är det tillåtet enligt förnuftet. Om det råder äktenskapskris mellan två makar, kommer det vara en riktig katastrof om de fortsätter att leva tillsammans då mannen måste förse kvinnan med uppehälle och bostad och hela tiden bråkar med henne utan någon nytta. Detta fordrar att äktenskapet upphör för att även det olyckliga tillståndet skall upphöra.

Det förekommer fem typer av skilsmässa:

Obligatorisk: Exempelvis då en domare från mannens respektive kvinnans sida dömer mannens och kvinnans oenighet och anser att de skall skiljas.

Föraktfull: Detta gäller skilsmässa utan behov. al-Qâdhî sade:

”Det finns två rapporteringar; den ena säger att det är förbjudet eftersom det både skadar mannen och kvinnan, samt att det inte finns någon nytta i själva handlingen, som t ex att bränna upp pengar. Likaså sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

””Ingen skada och ingen skadegörelse.” [1]

Den andra rapporteringen säger att det är tillåtet baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

””Skilsmässa är det Allâh mest avskyr från det tillåtna.”””

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav denna handling som ”tillåten” eftersom den tar bort de tillåtna fördelarna som ett äktenskap består av. Sålunda är det föraktfullt.

Tillåten: Detta gäller då det finns behov av det. Exempel på det är om kvinnan har en dålig karaktär eller utgör ett dåligt sällskap, vilket leder till att man skadas av henne och samtidigt inte uppnår sitt mål med henne.

Rekommenderad: Såhär lyder domen om kvinnan försummar Allâhs obligatoriska befallningar, t ex förrättandet av bönen, och han inte klarar av att tvinga henne till det. Ett annat exempel är om kvinnan inte är kysk. Ahmad sade:

””Man bör inte ha kvar henne.””

Detta eftersom det utgör en reducering i mannens religiösa tillstånd samt att han inte är säker på om hon kommer att vara otrogen eller säga att barnet är hans då det egentligen inte är det. Skulle man i detta fall utsätta henne för hård behandling så att hon gör sig fri, är ingen skada skedd. Allâh (ta´âlâ) säger:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

””Troende, det är inte tillåtet för er att ärva andras hustrur mot deras vilja; och ni får inte utsätta era hustrur för hård behandling för att förmå dem att begära skilsmässa och på så sätt kunna återta något av vad ni har gett dem, såvida de inte bevisligen har gjort sig skyldiga till grovt oanständiga  handlingar. Och lev med era hustrur i vänskap och samförstånd; om ni fattar motvilja mot dem är det möjligt att ni vänder er ifrån det som Allâh skulle gjort till en källa till rik välsignelse för er.”” (4:19)

Skilsmässan i dessa två fall kan likaså vara obligatorisk.

Förbjuden: Att skilja sig under menstruationsperioden eller i ett rent tillstånd efter att ha haft samlag med kvinnan i fråga. Samtliga lärda överallt är ense om att denna handling är förbjuden och den kallas för innoverad skilsmässa eftersom den som skiljer sig har motsatt sig Sunnah och lämnat Allâhs (ta´âlâ) och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallning. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

””Profet, när någon av er har som avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han iaktta den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid med all noggrannhet. Och frukta Allâh, er Herre.”” (65:1)

Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

””Om han då vill ha kvar henne, gör han det, och om han vill skilja sig från henne, får han göra det innan han rör [vid henne]. Detta är vänteperioden Allâh har beordrat att kvinnorna skall skiljas enligt.””

 

[1] Ibn Mâdjah (2341), ad-Dâraqutnî (4/22) och Mâlik (2/746). Imâm Ibn Daqîq-il-´Îd (rahimahullâh) sade:

””Vissa säger att orden är enbart synonymer och att det har sagts på detta vis i understrykande syfte.”” (Sharh al-´Arba´în an-Nabawiyyah, sid. 137)