Olika tider för fredagsbönen

Fråga: I ett land kallas det till fredagsbön så fort dess tid går in. I andra moskéer lyder böneutropet strax innan ´Asr. I det landet är fredagen en arbetsdag och ingen helgdag. De har två tider så att alla kan be fredagsbönen. Är det föreskrivet?

Svar: Om det handlar om flera moskéer, så är det harmlöst. Men det skall inte praktiseras i en och samma moské. Att vissa moskéer ber tidigare medan andra ber senare för människornas bästa, är harmlöst så länge bönen bes i tid.