Olika skepnader men alltid en gemensam nämnare

Takfîr-frågan återkommer alltid i samfundet. I princip är den sammanbunden med Khawâridjs lära. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade när han talade om Khawâridj:

”De kommer alltid att dyka upp till dess att den siste av dem strider med ad-Dadjdjâl.”

Khawâridj dök alltså inte bara upp förr i tiden:

”De kommer alltid att dyka upp…”

Men de gör så i olika skepnader. Deras gemensamma nämnare är överdrift. De överdriver i flera frågor däribland Takfîr. Det är Takfîr som övertygar dessa ungdomar om att deras handlingar är korrekta. De antar alltså något som rättfärdigar deras handling. Vägen som person antar ur den psykiska synvinkeln beror antingen på det islamiska samhällets realia, de otrognas belägring av dem själva eller andra muslimer i deras länder, många befintliga synder eller också för att någon form av kamp har stannat upp.