Olika kvinnors vänteperioder

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1149-1150)

1582 – Min fader sade:

En frånskild kvinna som får sin månadscykel ska vänta tre månadscyklar.

Om hon är så pass ung eller gammal att hon inte får sin månadscykel, väntar hon tre månader.

En änka, oavsett ålder, väntar fyra månader och tio dagar. Därtill har hon rätt till arv, oavsett om hon har hunnit vara i enrum med sin make eller inte.

Om hon är gravid väntar hon tills hon fött. Därmed är hennes vänteperiod över. ”