Olika förhållanden till de lärdas utslag

Publicerad: 2012-04-22
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/4513
Datum: 1431-05-27/2010-05-10
https://www.youtube.com/watch?v=WxeHQdSBc64

Fråga: Det händer ofta att mina arbetskamrater ställer mig frågor. Då brukar jag citera de ansedda lärde som utslag från al-Ladjnah ad-Dâ’imah, Ibn Bâz och andra. Får frågeställaren handla utmed dessa svar eller måste han personligen fråga någon som ger honom ett svar?

Svar: Om han har tillgång till de lärde, skall han fråga de lärda som är tillgängliga. Han skall inte hänvisa till utslagen. De kan antingen ringa dem eller också träffa dem. De har trots allt möjligheten.

Skulle de däremot bo i ett land som saknar lärde, är det okej att citera åt dem dessa utslag som är bekräftade från de lärda.