Olämpliga kläder och smycken

Fråga: Jag har en guldkedja med Allâhs namn på? Är det tillåtet för mig att använda den eller är det förbjudet?

Svar: Denna guldkedja som Allâhs namn eller en Qur’ân-vers står på bör undvikas. Ty det finns en risk att man går in i WC med den. Det är bättre att undvika den. Det finns en risk att den läggs på ofina platser. Det är bättre att du ändrar på kedjan så att Allâhs namn tas bort därifrån så att de inte nedvärderas. Allâhs namn är väldiga. Kedjan kan hamna i vissa möbler. Den kan kastas i rummet. Den kan hänsynslöst kastas i en låda. Den kanske kommer i kontakt med olämpliga saker och ting. Sammanfattningsvis är det bättre och säkrare att undvika den utav högaktning av Allâh (´azza wa djall). Skrapa bort det eller smält det så att det inte finns något av Allâhs namn på det. Det är bättre och säkrare. Det är säkrare för Allâhs namn så att det inte nedvärderas.

Detsamma gäller kläder som det kan finnas Allâhs namn eller Qur’ân-verser på. Det är inte tillåtet att ha på sig dem. De är en orsak till att de nedvärderas eller råkar utför orenheter som menstruationsblod eller något annat. Det finns också en risk att de kastas så att människorna trampar eller sätter sig på dem. Detta är förbjudet att ha på sig. Likaså är det förbjudet att använda sig av liknande kuddar och mattor. Det leder till att de nedvärderas när man sitter på dem, trampar på dem och dylikt.