Okunnighet om Irdjâ’ och Murdji’ah

as-Siyâbî klargjorde dogmerna som muslimerna skall akta sig för och sade:

”De skall akta sig för antropomorfism och Irdjâ’.”

Han syftar på Ahl-us-Sunnahs dogm om beskådningen av Allâh (´azza wa djall). Han kallar det för ”antropomorfism”. De säger också att den troende syndaren inte förblir i helvetet. Han kallar det för ”Irdjâ’”. Det bevisar hans ignorans om Irdjâ’ och Murdji’ah. Irdjâ’ handlar ju om att exkludera handlingar från tron. Det är ju inte Ahl-us-Sunnahs dogm. Det är Djahmiyyahs dogm. De säger att tron är enbart hjärtats kännedom ehuru inga handlingar görs. Vissa av dem säger att tron består bara av hjärtats bekräftelse, vilket Ashâ´irah påstår. Andra menar att tron utgörs av hjärtats bekräftelse och tungans tal. Den sistnämnda definitionen sägs av vissa Ahl-us-Sunnah, men deras majoritet tycker annorlunda; tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar; den stiger med lydnad och sjunker med olydnad.