Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1

Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är okunnig om bönens pelare är förmodligen också okunnig om tvagningens tillvägagångssätt.

1 al-Bukhârî (6251).