Okunnighet och paradox

Er kollega säger att Ahl-us-Sunnahs dogm är att bekräfta utan att förneka, förkroppsliga, föreställa, fråga ”Var?” och liknande. Det är ett av de tydligaste bevisen för att han inte alls förstår sig på Hanâbilahs dogm eller skiljer mellan den och innovatörernas dogm. Ty det hör till falskhetens dogm att avfärda frågan ”Var?” Ahl-us-Sunnah däremot bekräftar den eftersom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde den frågan. Det har rapporterats autentiskt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade slavinnan: ”Var är Allâh?” Den här mannen säger att innovatörer bekräftar den frågan medan Ahl-us-Sunnah avfärdar den. Det är tvärtom.

Angående kroppen, så har det redan angivits att Ahl-ul-Haqq varken bekräftar den eller dementerar den. Han behandlar dem fel när han säger att de bekräftar den.

Beträffande förnekelse och föreställning, så har han rätt.

Han kokade alltså ihop fyra begrepp åt er; hälften är sant och utmed den sanna dogmen, hälften är falskt och utmed den falska dogmen. Han nämnde dem i en och samma veva och kallade dem för Ahl-us-Sunnahs dogm. Okunnighet och paradox.

Han säger även att de bekräftar de egenskaper som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bekräftade; hörseln, synen, livet, förmågan, viljan, kunskapen, talet och så vidare. Det bevisar också hans märkvärdiga ignorans. Det där säger en innoverad sekt som bekräftar endast sju egenskaper och avfärdar alla andra, ehuru de nämns i Qur’ânen, och förvränger dem. Ahl-us-Sunnah bekräftar allt som kommer från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det rör sig om många egenskaper. Jag tror att han bara har citerat andra innovatörer. Han ser inte skillnaden mellan sanningen och falskheten.