Okunnighet i Rabî´ al-Madkhalîs böcker? – Ibn Bâz svarar

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdilâh bin Bâz
Källa: Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah fî Naqd-ir-Ridjâl wal-Kutub wat-Tawâ’if, sid. 7 [2]

Från ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz till den respekterade och förträfflige brodern, doktor Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî – må Allâh leda honom till det Han behagas av och påöka hans kunskap och tro. Âmîn!

Salâmun ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Vidare:

Jag medlar vidare till er den förträfflige Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh ar-Râdjhîs svar om er bok ”Manhadj Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah fî Naqd-ir-Ridjâl wal-Kutub wat-Tawâ’if”, ty jag lät honom göra det pga. min oförmåga att gå igenom den. Han svarade i enlighet med det han såg däri. Hans svar gladde mig, och lov och pris tillkommer Allâh. Jag ber Allâh att Han gör oss, er och resten av våra bröder till dem som manar till vägledningen och stöder Sunnahn.”