Okunnighet i Rabî´ al-Madkhalîs böcker? – Ibn ´Uthaymîn svarar

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Kassettbandet ”Liqâ’ ash-Shaykh Rabî´ m´a ash-Shaykh Ibn ´Uthaymîn hawl al-Manhadj”[2]

Fråga: Vi känner till många av Sayyid Qutbs överskridelser. Däremot finns det en sak som jag inte har hört från honom, utan jag fick höra det från en student utan att övertygas. Det handlar nämligen om att Sayyid Qutb är en av dem som håller vid åsikten Wahdat-ul-Wudjûd. Detta är ju naturligtvis hädelse. Hörde Sayyid Qutb till dem som trodde på Wahdat-ul-Wudjûd? Jag hoppas på svar, må Allâh belöna er med gott.

Svar:

Jag har läst ytterst lite av Sayyid Qutbs böcker. Jag känner inte till hans tillstånd. Men, däremot förekommer det lärda som har skrivit om hans bok ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. De har skrivit om flera anmärkningar på honom från hans Tafsîr. T ex har Shaykh ´Abdullâh ad-Duwaysh (rahimahullâh) och vår broder Shaykh Rabî´ al-Madkhalî anmärkningar på Sayyid Qutb i hans Tafsîr och andra verk. Därför kan den som så önskar, alltid hänvisa till dem.


[2] Lyssna på svaret [mp3].