Okunnighet i Rabî´ al-Madkhalîs böcker? – al-Fawzân svarar

Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawân al-Fawzân
Källa: Förordet till ”Djamâ´ah Wâhidah, lâ Djamâ´ât” [2]

På den senaste tiden har flera grupper dykt upp som tillskriver sig Da´wahn och går under en särskild ledning åt dem. Varje grupp gör sig en egen, särskild metodik som i sin tur härrör från den splittring, uppdelning och tvist som förekommer mellan grupperna. Detta är något religionen nekar och Boken och Sunnahn förbjuder. När då några av de lärda kritiserade dessa märkliga tillvägagångssätt de hade fallit i, motsatte sig vissa bröder och började försvara dem. Till dessa försvarare hör den ädle Shaykh ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq. Detta visar han i sina tryckta böcker och hörda kassettband trots att hans bröder har rått honom om det. Sedermera började han likaså tala illa om de lärda som inte håller med honom om hans verk. Han beskrev dem med opassande ord och gav sig även på några lärare som undervisade honom. Den förträfflige Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî tog då på sig att avvisa honom i denna bok läsaren har framför sig vid namnet ”Djamâ´ah Wâhidah lâ Djamâ´ât wa Sirât Wâhid la ´Asharât”. Jag har läst den och funnit att den uppfyller syftet och lov och pris tillkommer Allâh.