Okunnighet i Rabî´ al-Madkhalîs böcker? – al-Albânî svarar

Författare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: al-Mahadjdjah al-Baydhâ’, sid. 3 [2]

Allt du har kritiserat Sayyid Qutb med är sant och korrekt. Därmed klargörs det för samtliga Muslimska läsare som har minsta lilla Islâmiska kultur i sig, att Sayyid Qutb hade ingen kunskap om Islâm, varken dess grunder eller förgreningar. Broder Rabî´! Må Allâh belöna dig med gott för att du har utfört denna uppgift med att klargöra och avslöja hans okunnighet och avvikelse från Islâm.