Okunniga och kättare tiger om innovationer

Imâm Ahmad bin ´Alî al-Maqrizî sade:

”[Till tungans tal hör…] … att man försvarar Honom och klargör falskheten i innovationerna som motstrider Honom…”1

Man skall klargöra falskheten i innovationerna som motstrider Honom. Det är obligatoriskt. Vi får inte tiga om innovationerna och låta var och en följa sin lust, troslära och inriktning, vilket det manas till nu i tidningarna och på andra håll och av okunniga människor eller kättare. De vill inte att det onda skall fördömas. De vill inte att det goda skall befallas eller att det onda skall fördömas. De vill att var och en skall vara som de redan är. De säger att detta splittrar människorna. Låt det splittra människorna. Låt oss lämna den som det inte finns något gott i. Vi tycker endast om personen som det finns gott i. Vad gäller personen som det finns ondska i, skall han hålla sig borta från oss. Vi vill inte enas med honom.

1 Tadjrîd-ut-Tawhîd al-Mufîd, sid. 104.