Okunniga nasaréers slakt

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

”Bland dem finns också sådana som inte kan läsa och som utan kunskap om Skriften [tolkar den] efter sitt eget huvud och sina lösa antaganden.”1

794 – Abûl-´Âliyah sade om:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ

”Bland dem finns också sådana som inte kan läsa…”

”De är judarna.”

795 – Han sade också om:

لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ

”… och som utan kunskap om Skriften…”

”De vet inte vad som står i den.”

Liknande har även rapporterats från Qatâdah och ar-Rabî´ bin Anas.

796 – Usayd bin ´Âsim berättade för oss: al-Husayn bin Hafs berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Mansûr som sade: ”Jag frågade Ibrâhîm om arabiska nasaréers slakt och han svarade: ”Den är harmlös.” Därefter läste han upp:

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ

”Bland dem finns också sådana som inte kan läsa och som utan kunskap om Skriften [tolkar den] efter sitt eget huvud och sina lösa antaganden.”

Sedan sade han: ”Tillhör man inte Bokens folk om man inte vet vad som finns i Boken?”