Okunniga eller stödda av djävlar

Jag har läst boken ”at-Taqrîr fî Hukm wa Khutûrat-it-Takfîr wat-Tafdjîr” av Shaykh och Dr. Sulaymân bin ´Abdillâh Abâl-Khayr, ställföreträdare vid Imâm Muhammad bin Su´ûd-universitetet. Boken är nyttig i ämnet då många av dagens människor har missuppfattat domen för Takfîr och sprängattentat som utförs i kampens namn och i form av påbud av det goda och förbud av det onda.

De som gör dessa handlingar är antingen okunniga som tror att de kan eller också illasinnade och hatiska med understöd av djävlar och kallare till prövningar. Således är det obligatoriskt att klargöra det oklara för människorna, få personen som har gjort fel att återvända till sanningen och täppa igen munnen på den illasinnade som för människorna bakom ljuset.

Den här boken är en tegelsten i islams mur som sätter stopp för muslimernas fiender, de okunniga och de illasinnade som vill ge sig på den. Må Allâh belöna Dr. och Shaykh Sulaymân väl för vad han har klargjort och förklarat och låta honom gagna med sin kunskap.

Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt och hans följeslagare.

Skrivet av Sâlih bin Fawzân bin ´Abdillâh al-Fawzân

1426-09-11