Okunniga eller också låtsas vara okunniga

Fråga: Vi ser hur många ungdomar har prövats av Takfîr och endast de som min Herre har benådat har skonats.

al-Albânî: Det stämmer.

Fråga: Vad säger ni om den som inte låter Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) uttalande om mindre otro, Kufr dûna Kufr, göra en skillnad i frågan eller kanske till och med försöker upphäva det helt och fullt från Salaf?

Svar: Jag säger att en sådan person är antingen okunnig eller också låtsas han vara okunnig. Allâh får ta hand om honom. Vad mer kan vi säga om det? Ni har ju fått kassettbandet som avvisar dessa människor. Nu vet du vad jag säger om dem.