Okunnig ungdom syndar under vallfärd

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 398-400

Fråga: En artonåring vallfärdade sin första vallfärd varefter han fick reda på att han hamnade i förbud under den. Är hans vallfärd fortfarande giltig?

Svar: Så länge han utförde vallfärdens pelare är han inte ålagd att göra mer än så. De förbud som han föll i beror tvivelsutan på hans okunnighet. Enligt den religiösa principen resulterar inte synder utav okunskap som synder med kunskap. Detta gäller alla förbud och saknar undantag. Ty Allâh (ta´âlâ) berättade att de troende sade:

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1

Då sade Allâh:

”Det har Jag inte gjort.”2

Dessutom sade Allâh (ta´âlâ):

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Om ni här begår ett misstag, skall ni inte klandras för detta – nej, utan vad ni innerst inne syftar till. Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig.”3

Den som får för sig att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

Vallfärden är ´Arafah”4

innebär att hans vallfärd är fullbordad och att han därmed är frigjord den första förgörelsen varefter han utav okunnighet lägrar sin hustru i Muzdalifah – denne är inte ålagd någonting alls eftersom de ursäktande bevisen är allmänna.

Detsamma gäller den bedjande som pratar därför att han inte tror att tal bryter bön – hans bön är giltig, vilket är konkretiserat i Mu´âwiyah bin al-Hakams (radhiya Allâhu ´anh) hadîth5. De lärde säger även att en syndare straffas bara om han vet att hans handling är syndig. Så om en nymuslim horar för att han tror att hor är harmlöst, undkommer han straff på grund av sin okunnighet. Dock måste vi skilja på okunnighet om dom och okunnighet om konsekvens. Den som är okunnig om en dom är ursäktad till skillnad från den som är okunnig om en följd – han är inte ursäktad. Beviset för det är den följeslagare som lägrade sin hustru på dagen i Ramadhân varefter profeten (sallâ Allâhu ´aayhi wa sallam) befallde honom att sona. Han var kunnig om sin handlings dom men okunnig om dess konsekvens. Detsamma gäller horaren som vet att hor är förbjudet men saknar kunskap om att straffet är prygling alternativt stening. I vilket fall som helst, är artonåringens vallfärd giltig eftersom han hamnade i förbud utav okunnighet.

12:286

2Muslim (125).

333:5

4at-Tirmidhî (889).

5Muslim (537).