Okunnig, okunnig

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 218

1025 – Jag hörde Ahmad bli frågad om hur Taslîm utförs i begravningsbönen. Han vred på halsen till höger och sade:

السلام عليكم و رحمة الله

”Fred med er och Allâhs nåd.”

1028 – ´Abdul-Wahhâb bin Nadjdah berättade för oss: Ismâ´îl bin ´Ayyâsh berättade för oss, från ´Amr bin Muhâdjir som sade:

“Jag såg Wâthilah bin al-Asqa´ be en begravningsbön och göra Taslîm en gång.”

1029 – Abûl-Walîd berättade för oss: Zâ’idah berättade för oss: Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Sufyân underrättade oss, från Ibrâhîm bin Muhâdjir, från Mudjâhid som sade:

“Ibn ´Abbâs bad en begravningsbön och gjorde Taslîm en gång.”

1030 – Dâwûd bin Mikhrâq al-Firyâbî berättade för oss: Jag hörde ´Abdân säga: Ibn-ul-Mubârak sade:

“Den som avslutar en begravningsbön med två Taslîm är okunnig, okunnig.”

1031 – Ahmad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från sin fader, från ´Atâ’ bin as-Sâ’ib som sade:

“Jag såg Ibn Abî Awfâ be en begravningsbön och göra Taslîm en gång.”

1032 – al-Qa´nabî berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från Nâfi´ som sade:

“Ibn ´Umar brukade avsluta begravningsbönen med en kort Taslîm.”

1033 – Ahmad bin Yûnus berättade för oss: Zâ’idah berättade för oss, från al-Hadjdjâdj bin Arta’ah, från ´Umar bin Sa´îd som sade:

“´Alî bad över Ibn-ul-Mukaffaf med en enda Taslîm.”