Okunnig främlingsfientlighet

Det sägs ju att den som är okunnig om något hatar det. De sade att Ya´qûbs läsning inte hade framförts till dem från mångfaldiga håll. Jo, det har den visst, men det är inget krav att alla i samfundet nås av den mångfalden.

Enligt Qur’ân-läsarna finns det läsningssätt som har framförts mångfaldigt – andra vet inte om dem.

Enligt Fuqahâ’ finns det sakfrågor som har framförts mångfaldigt till dem från deras imamer – Qur’ân-läsarna vet inte om dem.

Enligt Muhaddithûn finns det hadîther som återberättas från mångfaldiga håll – Fuqahâ’ känner inte till dem. Även språkvetare besitter definitiv kunskap.

Den som inte vet är inget bevis mot den som vet. Istället skall ignoranten lära sig och fråga de lärda om han inte vet. Det är inte den lärde som skall bli okunnig om det han vet.