Okunnig afrikansk kvinna föll i avguderi

Fråga: En kvinna levde i ett afrikanskt land. Hon har dött, men brukade göra Tawâf runt gravar och slakta för dem. Det fanns inga lärda inom Tawhîd som klargjorde det för henne. Hon var alltså okunnig om det. Är hon ursäktad och är det tillåtet för hennes barn och andra att be för henne?

Svar: Men hon tillskriver sig islam väl? Hon tillskriver sig islam och faller i avguderi utan att veta det och utan att tillrättavisas av någon om det. Hon är muslim. Hon är muslim som begravningsbönen skall bes för. Hon skall begravas med muslimerna och hennes barn skall be för henne. Ty hon var okunnig. Hon uppmärksammades inte om det och hon kände inte till det. Det fanns inga lärda som påminde henne om det samtidigt som hon ansåg sig själv vara muslim. Hon var alltså okunnig och Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

”Vi straffar inte [ett folk] förrän Vi sänt sändebud [till dem].”1

1 17:15