Öknamn till Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Är det tillåtet att ge vilsna sekter och orättfärdiga individer öknamn för att slippa kalla dem för deras egentliga namn som är fina?

Svar: Nej, det är olämpligt. Det skapar osämja. Det kan skapa prövningar och dråp.