Oinskränkta frivilliga böner mellan Maghrib och ´Ishâ’

Fråga: Vi hör att det är rekommenderat att be sex eller fler Rak´ât efter Maghrib och att de kallas för ”Salât-ul-Awwâbîn”, de ångerfullas bön. Finns det hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som nämner dessa böner? Skall jag slå vakt om dessa Rak´ât? Är det rekommenderat att jag ber oinskränkta frivilliga böner om dessa inte nämns i Sunnah?

Svar: Maghrib har en Râtibah efteråt och den är två Rak´ât. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad två Rak´ât efter den.

Apropå Rak´ât som kallas för ”Salât-ul-Awwâbîn” känner jag inte till att de har någon grund. Däremot är det okej att be oinskränkta frivilliga böner mellan Maghrib och ´Ishâ’. Det är föreskrivet att be oinskränkta frivilliga böner under alla tider som inte är förbjudna. Bönen är den bästa handlingen och en mycken bön för en närmare Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Allâh prisar dem som ständigt ber. Det är okej om du ber oinskränkta frivilliga böner mellan Maghrib och ´Ishâ’ om de så skulle vara många i antal.