Oinskränkt Takfîr fordrar inte inskränkt Takfîr

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det är inte tillåtet att göra Takfîr på varenda en som motstrider Sunnah. Alla som förfelar är inte otrogna, framför allt inte inom frågor som det råder en stor meningsskiljaktighet om inom samfundet.”1

Han syftar på frågor som att Allâhs tal är oskapat, beskådningen av Allâh på Domedagen, Hans resning över tronen och höghet över skapelsen. Allt det är obligatoriskt att betro och otro att förneka. Dock är det inte tillåtet att göra Takfîr på de Mu´tazilah, Khawâridj och Ashâ´irah som tolkar det på grund av tvivel. Det är först när de får reda på sanningen och vidhåller omedgörligt som det blir tillåtet att göra det.

Mannen som bad om att få sin kropp bränd är ett exempel på det. Han betvivlade Allâhs förmåga att återuppväcka honom. Trots det förlät Allâh honom. Ty han förnekade inte omedgörligt. Han trodde på Allâh och Uppståndelsen överlag till skillnad från detaljerna som han var okunnig om. Efter att Shaykh-ul-Islâm hade sagt att hadîthen har rapporterats mångfaldigt sade han:

”Häri finns två väldiga principer:

1 – Tron på att Allâh är kapabel till allt.

2 – Tron på att Allâh låter den döde återuppstå och avlönar honom för hans handlingar.

I och med att han trodde på Allâh och Domedagen överlag, visste att Allâh belönar och straffar människorna efter döden och gjorde goda handlingar i form av att han bävade för Allâh för sina synder, förlät Allâh honom på grund av hans tro på Allâh och Domedagen samt goda handlingar.”2

Därför avråder jag ungdomarna från att göra Tabdî´ och Takfîr på de lärda och att de istället fortsätter söka kunskap för att skjuta i höjden. De skall inte luras av sig själva. De skall känna de lärdas rätt och företräde, särskilt de som följde Salafs metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och hans elev Ibn Qayyim-il-Djawziyyah. Jag råder dem att läsa ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” som är full av kunskap, speciellt delen som handlar om Takfîr där han skiljer på oinskränkt och inskränkt Takfîr. Han sade om folk som påminner om dessa ungdomar:

”De har inte tänkt på att Takfîr har villkor som måste uppfyllas och hinder som räddar individen från Takfîr och att oinskränkt Takfîr fordrar inte inskränkt Takfîr. Det är först när villkoren är uppfyllda och hindren bortröjda som det går att göra Takfîr på en individ. Detta klargjorde Imâm Ahmad. Merparten av imamerna som utropade oinskränkt Takfîr gjorde inte Takfîr på de flesta som föll i detta fel.”

Det vill säga de som sade att Qur’ânen är skapad, att Han inte skall ses på Domedagen och liknande.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (16/343).

2Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/491).