Ögontjäneriet under bönen

Fråga: Går alla ens handlingar om intet om man ber med ögontjäneri?

Svar: Om hans dyrkan inleds med ögontjäneri, så är hans bön ogiltig. Om han inleder bönen uppriktigt och sedan råkar ut för ögontjäneri som han bekämpar och avvärjer under själva bönen, så skadar det inte honom. Dock belönas han inte för sin bön om hans ögontjäneri kvarstår.