Ögontjäneri att inte handla utav fruktan för ögontjäneri

Fråga: Är det tillåtet att lämna en handling utav fruktan för ögontjäneri?

Svar: Det är det som är ögontjäneri. Det är ögontjäneri att lämna handlingar utav fruktan för ögontjäneri. Man skall inte handla för människornas skull och man skall inte lämna handlingar för människornas skull.