Ögonsalva och ögondroppar under fastan

Fråga: Vad är domen för ögondroppar och ögonsalva?

Svar: Den fastande får använda sig av kohl och ögon- och örondroppar ändock han känner av smaken i halsen. Ty de bryter inte fastan. De är inte mat och dryck och saknar deras dom. Beviset förbjuder mat och dryck. Det som saknar matens och dryckens dom betraktas inte som mat och dryck. Denna åsikt valde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och den är korrekt.