Ögon-, öron- och näsdroppar under fastan

Fråga: Vad är domen för kohl och ögon-, öron- och näsdroppar beträffande den fastande?

Svar: Han får bruka kohl. Han får också bruka ögon- och örondroppar ehuru han skulle känna av deras smak i halsen. Ty de motsvarar vare sig mat eller dryck och har inte heller deras dom. Beviset förbjuder mat och dryck. Det som inte motsvarar mat och dryck får inte deras dom. Det är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) åsikt och den är korrekt.

Näsdroppar som går ned i magen bryter fastan om de brukas avsiktligt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lägg ned stor vikt vid att dra in vatten i näsan om du inte fastar.”1

1Abû Dâwûd (2366), at-Tirmidhî (788), an-Nasâ’î (78), Ibn Mâdjah (407) och Ahmad (16430). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (930).