Ogiltigt att slå ihop två böner med ett långt avbräck mellan dem

Fråga: En kvinnlig resenär bad Maghrib tre Raka´ât i dess tid och sedan ´Ishâ’ innan ´Ishâ’s tid hade gått in.

Svar: Det är inte tillåtet eftersom hon inte har slagit ihop bönerna. Det hade varit bättre om hon i egenskapen av en resenär hade slagit ihop dem. Det är inte tillåtet att slå ihop bönerna med detta långa avbräck mellan dem. Bönen innan tiden är ogiltig.