Ogiltigt att be bakom avgudadyrkare

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 65

Fråga: Vissa människor ber bakom folk som praktiserar mindre avguderi med argumentet att de är okunniga och muslimer. Följaktligen ber de bakom dem.

Svar: Enligt muslimernas samstämmighet är det ogiltigt att be bakom en person som är känd för att praktisera större avguderi. Det är ogiltigt att be bakom avgudadyrkare, konstaterar samstämmigheten. Det vill säga om det är känt att han är avgudadyrkare.