Ogiltig vigsel innebär förbud

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/671)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ

Inte heller er köttslige sons hustru.”1

De lärde har delade åsikter om ogiltig vigsel innebär förbud i framtiden. Ibn-ul-Mundhir sade:

Alla ansedda lärde i alla länder är enade om att om en man gifter sig med en kvinna på ett ogiltigt vis och lägrar henne, blir samma kvinna förbjuden för hans fader, hans son och hans far- och morfäder. Om han köper en slavinna och sedan rör vid henne eller kysser henne, blir hon förbjuden för hans fader och hans son. Mig veterligen har de inga delade åsikter om det varför det är obligatoriskt att fastslå den förbjudande domen. Och i och med att de är oeniga om han bara tittar på henne utan vidröra henne, är det inte tillåtet till följd av deras oenighet. Det har inte autentiserats att någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare tyckte annorlunda.”

14:23