Ogiltig bön bakom rad

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som ber ensam bakom raden har ingen bön.”

Betyder det att den är ogiltig?

Svar: Tillsynes, ja. ´Alî bin Shaybân berättade:

Vi gav oss iväg till dess att vi anlände till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi lovade honom trohetseden och bad bakom honom. Därefter bad vi ytterligare en bön bakom honom. Efter bönen såg han en man be ensam bakom raden. Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig ovanför honom i väntan på han skulle bli klar. Därefter sade han till honom: ”Be om din bön. Den som ber ensam bakom raden har ingen bön.”1

Den åsikten delar majoriteten. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) anser att den som inte finner plats i raden och ingen kommer för att ställa sig bredvid honom, får lov att be ensam. Hans resonemang är att plikt faller i tid av oförmåga – och detta är exempel på oförmåga. Majoriteten tycker dock annorlunda utifrån den hadithen.

1Ibn Mâdjah (1003). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan Ibn Mâdjah” (829).