Ofrivillig blödning under fastan

Fråga: Vad är domen för att den fastande ofrivilligt börjar blöda från näsan, munnen eller någon annan kroppsdel?

Svar: Blödningen skadar inte honom. Ty den är ofrivillig. Även om han får mycket näsblod är hans fasta fortfarande giltig.