Oförmögna låntagares låneavtal

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/140-141)

Abû Sa´îd underrättade oss: Abûl-´Abbâs underrättade oss: ar-Rabî´ underrättade oss: ash-Shâfi´î sade:

Allâh (´azza wa djall) har bestämt förmyndarskap över dumma, svaga och individer som inte mäktar med att diktera, och befallt deras förmyndare att diktera i deras ställe. Ty Han har anförtrott dem något som de andra behöver för sina egendomar.”

Han sade också:

Det sägs att versen:

أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ

… eller inte i stånd att diktera…”1

syftar på en sinnessjuk människa. Det är den mest troliga betydelsen – och Allâh vet bättre.”

12:282