Offring i samband med torka

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Fråga: I samband med torka offrar vissa människor djur i hopp om regn. Vad är domen för den handlingen? Får man äta av köttet?

Svar: Nej. Slakten är hednisk. Det är inte tillåtet att äta av det köttet. Man vädjar inte om regn via offring. Det hör till den förislamiska tiden. Vädjan om regn går till via åkallan, Regnbönen och bön om förlåtelse. Det är så man vädjar om regn. Det var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praxis i samband med torka.