Offerdjurets villkor till ´Aqîqah

Fråga: Jag har hört att offerdjuret till ´Aqîqah saknar villkor samtidigt som jag har läst att det verkar ha samma villkor som till Udhhiyah. Jag skulle gärna vilja att frågan detaljeras.

Svar: ´Aqîqah har föreskrivits via många hadîther från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ingen av dessa hadîther nämner något villkor av de villkor som nämns i samband med Udhhiyah. Vissa lärda jämför dock ´Aqîqah med Udhhiyah därav även dess villkor. Vi har dock ett måttligt förhållande till analogier, Qiyâs, och befinner oss mellan dem som förnekar analogier, vilket görs av Dhâhiriyyah, och dem som överdriver med analogier, vilket görs av Hanafiyyah och dem som följer deras metodik. Vårt belägg i den här frågan är Imâm ash-Shâfi´îs ord:

”Analogi är en nöd och brukas endast vid nöd.”

När vi då läser alla dessa många hadîther om ´Aqîqah utan att finna att det har samma villkor som Udhhiyah eller ens en anvisning på de villkoren, säger vi:

”Det som inte nämns är förbisett.”

Om Allâh inte nämner några villkor, frånsett att ´Aqîqah skall ske den sjunde dagen och att två lamm skall slaktas för en pojke och ett lamm för en flicka, så skall vi inte sätta några villkor till ´Aqîqah utav jämförelse med Udhhiyah. Varför inte? Därför att analogi är en lagstiftning som vi inte är i nöd av.