Offerdjurets egenskaper till ´Aqîqah och Udhhiyah

Fråga: Vilka egenskaper måste uppfyllas i djuret som skall slaktas till ´Aqîqah? Skall det fördelas i tre delar liksom köttet från Udhhiyah?

Svar: De regler som gäller Udhhiyah gäller även ´Aqîqah helt och fullt. Lammet skall ha fyllt sex månader, geten skall ha fyllt ett år, kon skall ha fyllt två år och kamelen skall ha fyllt fem år. Djuret skall inte ha några brister i den bemärkelsen att det är blint, haltande, sjukt eller gammalt.

Vad köttet beträffar, så är det Sunnah att fördela det i tre delar; en till honom och hans familj, en till välgörenhet och en till nära och kära.